top of page

VINNARNA AV UTMÄRKELSEN LÄRA 2023

Text från den innevånare som nominerade oss: "Pedagogerna på Saltsjö-Duvnäs Montessori-förskola anpassar lärmiljön efter varje barns behov vilket främjar lärandet och ger möjlighet att upptäcka eventuella behov av extra stöd. Pedagogerna har skapat en genomtänkt och trygg miljö för barnen. De arbetar på ett varierat sätt där experiment, utflykter, teaterbesök, utomhuslek och mycket annat är en del av barnens vardag. Det finns en fin sammanhållning mellan pedagoger och barn men även mellan barnen vilket i kombination med de varierande aktiviteterna i den trygga miljön stärker barnens självkänsla."


"Utmärkelsen Lära"


är ett pris som uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor - fristående som kommunala- från förskola till vuxenutbildning. Nackaborna nominerar kandidaterna och utser vinnarna. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!


Utmärkelsen delas ut årligen sedan 2021, och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen utgår varje år från olika aktuella teman.


Artikelns ursprung : https://www.nacka.se/forskola-skola/lara/ Sparad PDF:


Lära _ Nacka kommun
.pdf
Ladda ner PDF • 2.63MB

Comments


bottom of page