top of page

Information

9/2 - under högtidliga former fick vi stå på scen och ta emot pris och applåder från andra pedagoger, rektorer, politiker, utbildningsnämnden och skolexperter. Vi fick frågan varför vi tror att just vi blev nominerade och vann och svaret på det blev:


”Eftersom vår verksamhet är liten är det korta beslutsvägar och genom det kan vi sätta in snabba insatser. Vi har, tack vare montessoriutbidningen, en gemensam syn på barn och ett väl inarbetat system med observationer som gör att vi tidigt kan se olika behov. Att vi fick flest röster tror vi beror på att vi har en nära dialog och träffar barnens föräldrar varje dag. Vi har dessutom fortfarande kontakt med många av våra tidigare elever och deras föräldrar genom tiderna sedan 1995”.diplom
pedagogerna på SDMF med pris

prismottagning och tal
Text från den innevånare som nominerade oss: "Pedagogerna på Saltsjö-Duvnäs Montessori-förskola anpassar lärmiljön efter varje barns behov vilket främjar lärandet och ger möjlighet att upptäcka eventuella behov av extra stöd. Pedagogerna har skapat en genomtänkt och trygg miljö för barnen. De arbetar på ett varierat sätt där experiment, utflykter, teaterbesök, utomhuslek och mycket annat är en del av barnens vardag. Det finns en fin sammanhållning mellan pedagoger och barn men även mellan barnen vilket i kombination med de varierande aktiviteterna i den trygga miljön stärker barnens självkänsla."


"Utmärkelsen Lära"


är ett pris som uppmärksammar och hyllar inspirerande pedagoger som är anställda vid Nackas förskolor eller skolor - fristående som kommunala- från förskola till vuxenutbildning. Nackaborna nominerar kandidaterna och utser vinnarna. Ta chansen att rösta på din favoritpedagog!


Utmärkelsen delas ut årligen sedan 2021, och ska uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden som är viktiga ur ett samhälls- eller kvalitetsperspektiv. Utmärkelsen utgår varje år från olika aktuella teman.


Artikelns ursprung : https://www.nacka.se/forskola-skola/lara/ Sparad PDF:


Lära _ Nacka kommun
.pdf
Ladda ner PDF • 2.63MB

Uppdaterat: 30 nov. 2021

Vill du ställa ditt barn i kö:
Gör ni det lätt genom att klicka på länken ”här”, som tar er till Nacka kommuns hemsida.
Där kan ni följa de 3 korta stegen, för att ställa er i vår kö.


 Har du några frågor kontakta mig, Monika Lagerström : monika.lagerstrom@sdmf.se eller 070 220 0095bottom of page