top of page

Montessori

bokstavstrappa_lek.JPG

Utveckling drivs av lust, men med tydliga gränser

I en lugn vacker och stimulerande miljö har våra barn oanade möjligheter att utvecklas till glada, trygga, ansvarsfulla och nyfikna personer. Barn som får utvecklas i harmoni med sig själva och sin omvärld och får följa sina inre drivkrafter blir starka individer som fungerar väl i grupp. Montessori-pedagogiken genomsyrar allt vi gör på förskolan. 

Genom att se barnens behov anpassar vi förskolans miljö så det möter varje barns enskilda utvecklingsnivå. Miljön måste erbjuda rörelsefrihet och aktivitet som stimulerar barnens egna intressen och inre behov. 

Citattecken

Det viktiga är inte att barnen ska få kunskaper, utan det viktiga är att åstadkomma ett mentalt uppvaknande och en harmonisk utveckling av människan som helhet. Om vuxenvärlden kan få en större förståelse för barn, kommer vi att kunna ge dem större hjälp i uppbyggandet av en bättre värld, för dagens barn är ju morgondagens vuxna.

- Maria Montessori

Citattecken
maria montessori svartvit bild

Kort om Maria Montessori

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. Under sin livstid nominerades hon vid tre tillfällen, 1949, 1950 och 1951, till Nobels Fredspris.

Maria Montessoris teorier grundar sig framför allt på den personliga erfarenheten av att arbeta med barn och på observationer av barnens utveckling. En stor del av hennes teori är grundad på barnens verkliga behov, snarare än på intellektuellt utarbetade idéer som sedan anpassats till barn.

Uppskattningsvis används Montessoriutbildning idag i ungefär 20 000 skolor runt om i världen, till godo för barn från födsel till 18 års ålder. År 1990 när Italien tryckte nya 1000 lire-sedlar (de sista innan övergången till Euro), så valde man att trycka dem med Maria Montessoris porträtt på framsidan.

bottom of page