top of page

Utomhuspedagogik

Vår speciella lutande tomt är vi väldigt glada för. Den är inte bara vacker utan stimulerar även barnens alla sinnen. Vi ser utemiljön som en värdefull kunskapskälla som vi tar väl vara på i läroprocessen, både i det matematiska, språkliga, estetiska, biologiska och kulturella lärandet.

Skapande verksamhet

Vi vet att skapande verksamhet har stor betydelse för barns utveckling. Vi uppmuntrar barnen att måla fritt och göra egna ritningar som de sedan får chansen att förverkliga i trä eller lera. Genom att lyssna på barnens egna idéer och ta oss tid till att se vad barnen gör stimulerar vi deras skapandeförmåga och hjälper dem att förverkliga sina egna projekt. Vi låter barnen öva på sin finmotorik genom att själva såga, slipa, limma med limpistol, skruva och borra. Självklart tillsammans med en pedagog.

Lek och lärande för alla sinnen

Skapande verksamhet har stor betydelse för människans utveckling. Vi lyssnar på barnen och låter dem pröva olika material när de förverkligar sina projekt. Vi sjunger och dansar mycket tillsammans eftersom vi tycker att musik är viktigt barnens utveckling. Vi är ute så mycket vi kan och hittar på lekar som stimulerar barnens alla sinnen. På vår gård har vi hopphage, bilbana, lekstuga, klättervägg, kojor och mycket annat som uppmuntrar både till rörelse och lugnare lekar. När vi är ute och leker blir naturvetenskapen en naturlig del av dagen. 

Här kan du läsa om vad vi anser vara viktigt för barnens lek och lärande.

Våra dagar

Barn glad läser
Barn klättervägg ute
Barn ute och springer
barn ute i lekbil

I utomhusleken ingår allt det som vi tycker är hälsofrämjande. Vi vill att barnen ska röra mycket på sig. Därför har vi hopphage, kojor, bollplank, sandlåda, bilbana, lekbil, lekstuga, rutschkana, lekkök, kulbana, altan och klätterväg på vår tomt. Så det finns alltid något att göra! 

Leken stimuleras av många små ställen, där barnen kan krypa in och leka i fred. Vi har skapat olika rum på hela gården och ställt ut små bord och stolar som vi snickrat själva.

 

Möblerna kan lätt flyttas runt och sätta igång barnens fantasi. 

Vi leker även grupplekar som Kom underhökens vingar, Kull, Bro bro och breja och olika bollekar. Grupplekar är väl lämpade som social träning och för att få gruppen att känna gemenskap. 

När vädret tillåter så tar vi med oss det vi gör inomhus ut till vår härliga altan. Där målar vi, jobbar med lera, läser, räknar, gör pärlhalsband och ritar.

Barn ute sandlåda
Barn Världskarta

Naturen

Naturvetenskap är ett ämne som förekommer naturligt i utomhusvistelsen och som barnen tar till sig med stort intresse och mycket glädje. Vi undersöker naturen runt omkring oss. Insekter och maskar tittas på i förstoringsglas och vi plockar bär, svampar och växter. 

Utomhus lär vi barnen om olika djur och fåglar och studerar träd och löv. Barnen både räknar och forskar utomhus. Hur stora såpbubblor kan man göra? Hur långt flyger ett pappersflygplan? Hur kan drakar flyga? Barnen får bygga och skapa utomhus vilket leder till en mängd olika experiment och tekniska uppfinningar. Frågor och funderingar tas tillvara och leder ofta till intressanta projekt. 

Vi anser naturvetenskap vara lika kreativt som till exempel ateljéarbete. Barn måste bli utmanade i sitt tänkande, utsättas för nya spännande miljöer och konfronteras i sina tankar.

Gården ruschkana klättervägg
Barn ute i träd
Barn ute vattnar växter
Dans lek i ring

Musik och Sång

I sjunger och spelar gitarr i stort sett varje dag. Barnen lär sig även sångerna på andra språk än svenska och prövar sjunga i stämmor och kanon. Musik i den tidiga barndomen tycker vi är en viktig del av barns utveckling. Barn mellan 3-6 är särskilt känsliga för sensorisk-motoriska aktiviteter. Sång och spel i barnens egna tonarter hjälper barnen att utveckla deras inre musikaliska öra. 

 

På vår montessoriförskola ser vi till att allt är i barnens storlek. Även sången ska vara anpassad efter storlek barnets små och alltså korta stämband. Korta stämband betyder högre stämmor och alltså sånger i högre tonarter. 

För att träna ytterligare motorik rör vi oss och dansar.

Programmering

Barn i alla åldrar från 3
års ålder lär sig att programmera. Inget sker vid en dator eller Ipad utan
med robotar och klossar och rörelse. "Programmera en kompis" heter en metod.
Barnen lär sig snabbt och tycker att det är jättespännande. I höst kommer vi
även att börja med dans programmering.

 

Arbetar med Barnkonventionen

Barnen lär sig om barnkonventionen och alla barns
rättigheter

bottom of page